Les voies navigables du Nord Pas-de-Calais PDF

Canal du Midi les voies navigables du Nord Pas-de-Calais PDF en 24 mil lang kanal i Syd-Frankrike, som forbinder Garonneelven med Middelhavet. Canal du Midi ble satt på UNESCOs verdensarvliste den 7. Hovedhensikten med byggingen av kanalen var å slippe den lange reisen rundt det fiendtlige Spania på veien mellom Atlanterhavet og Middelhavet. På 1600-tallet tok denne reisen en hel måned.


Det var spesielt kornhandelen som satte fart på konstruksjonen av kanalen. Det var ikke bare handelen som fikk Ludvig XIV til å støtte byggingen av kanalen. Kanalen ble påbegynt i 1667, og i 1669 var det anbudsinnbydelse for utbyggingen av havnen i Sète. Konstruksjonsarbeidet var krevende og mange tekniske problemer måtte løses, blant annet å finne vann for å fylle i kanalen. Riquet utviklet et system med demninger for å samle vann fra fjellene, og nølte ikke med å bygge tunneler og kanalbroer. Canal du Midi ble en suksess og førte med seg velstand til byene langs bredden. 1852 ble kanalen forlenget med Canal Latéral à la Garonne forbi Toulouse.

Trafikken økte jevnt fram til 1857, da jernbanelinjen Sète-Bordeaux ble innviet og trafikken på kanalen ble redusert til det minimale. Konstruksjonen av Canal du Midi ble ansett som det største prosjektet på 1600-tallet. Selv i dag kan man beundre den imponerende ingeniørkunsten som ble utført på kanalen. Doble rekker med trær kanter breddene i nesten hele kanalens lengde, noe som gir Canal du Midi et spesielt særtrekk.