Psychiatrie PDF

Meine Helferinnen bemühen sich Ihnen einen möglichst baldigen Termin psychiatrie PDF geben. Psychiatrische rehabilitatie is een visie die is uitgewerkt in een technologie.


De visie gaat ervan uit dat hulpverlening altijd gericht behoort te zijn op de hele mens, gericht op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk aansluitend bij de sterke kanten van het individu. De techniek is erop gericht mensen te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van persoonlijke doelen. Psychiatrische rehabilitatie is ontwikkeld door het Center for Psychiatric Rehabilitation aan Boston University en wordt in Nederland onderwezen door de Stichting Rehabilitatie ’92 te Rotterdam. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jan 2016 om 18:17.